Pozycjonusz
Wizytówka firmy: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
  • Miejscowość: Warszawa
  • Adres: Czereśniowa 98/122
  • Kod pocztowy: 02-456
  • Województwo: Mazowieckie
  • Telefon: (22) 300 11 73
  • Adres email: warszawa.kalwajt@komornik.pl
  • NIP: 5341956104

Lokalizacja firmy na mapie:

Apelacja warszawska to jedna z usług świadczonych przez kancelarię komorniczą z Warszawy Roberta Kalwajta. Oferta kancelarii obejmuje również sporządzanie wniosków: egzekucyjnych, o poszukiwanie majątku, o sporządzenie spisu inwentarza i o wszczęcie egzekucji świadczenia alimentacyjnego, a także wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy